วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เปียโน

วิธีการเล่นเปียโน

เปียโนนับเป็นเครื่องดนตรีที่ทุกคนสามารถที่จะเล่นได้ แต่จะมีวีธีการใดบ้างที่จะทำให้เล่นได้ไพเราะและประทับใจคนฟัง จึงเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าเริ่มทำการศึกษาค้นคว้าหาวิธีดังกล่าว
          สิ่งที่เรียน (What) : ทำอย่างไรจึงจะเล่นเปียโนให้เก่ง
          วิธีการเรียนรู้ (How) 
1.ทำความเข้าใจในบทเรียน
    บทเรียนแต่ละบทนั้นเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนในระดับสูงขึ้นไป เราจึงควรที่จะทำความเข้าใจในบทเรียนทุกบท 
2.ขยันฝึกซ้อม

    จะถือได้ว่า การฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นดนตรี เราควรที่จะมีการฝึกซ้อมเล่นดนตรีอยู่เสมอ  ถึงแม้ว่าเราไม่ได้จะเรียนไปเพื่อเป็นศิลปิน จำเป็นที่จะต้องตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเล่นเพลง และเพื่อที่จะเล่นเปียโนให้เป็นด้วย
3.ฟังเพลงเยอะๆ
     การฟังเพลงจะทำให้เราเจอเพลงที่ชอบหลายๆเพลง  และหากมีเพลงที่เราชอบเป็นพิเศษ จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราอยากจะเล่นเพลงนั้นให้เป็นด้วย ตัวเราเองและทำให้เราตั้งใจฝึกซ้อมมาก การฟังเพลงถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเล่นเปียโนให้เก่งได้
4.ฝึกแกะเพลงด้วยตนเอง
    ลองแกะเพลงนั้นด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องแกะทำนองเพลงได้ถูกต้องทั้งคอร์ดหรือเมโลดี้ แค่เพียงให้เล่นแล้วพอจะรู้ได้ว่า เรากำลังเล่นเพลงนั้นอยู่จริงๆ   การแกะเพลงนอกจากจะทำให้เราได้เล่นเพลงที่ เราชอบแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง (Ear Training ) ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการเล่นเปียโนให้เป็นและเก่งได้ด้วยตัวเอง
            ผลการเรียน (Outcome) : รู้สึกว่าตัวเองมีการพัฒนาในการเล่นเปียโน มีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นแต่ละเพลงมากขึ้นอันเนื่องมาจากฟังบทเพลงต่างๆตามที่ได้ศึกษาแนะนำนั้น
            สิ่งที่ได้จากประสบการณ์ (Reflection) : การที่จะสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เก่งขึ้นได้นั้น จำเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อที่จะได้วิธีต่างๆ นำมาประยุกต์พัฒนาทักษะของเราให้ดีขึ้น และจำเป็นที่จะต้องพยายาม ฝึกฝน ปรับปรุงอยู่เสมอ  ความสามารถพิเศษใดที่เราไม่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการพัฒนาทักษะความสามารถให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ ก็คงมิอาจเรียกได้ว่าเป็น “ความสามารถพิเศษ” ของเรา

การวางมือ ตำแหน่งนิ้วมือ ในการเล่นเปียโนมือซ้ายอยู่ที่ เสียงกลาง โน๊ตตัว C D E F G ส่วน A ใช้นิ้วโป้งซ้ายช่วยกดมือขวาอยู่ที่ เสียงสูง โน๊ตตัว C D E F G ส่วนฺ B ใช้นิ้วโป้งขวาช่วยกด
ถ้าเพลงมีระดับเสียงโน้ตต่ำ วางมือให้นิ้วก้อยซ้ายเริ่มที่คีย์โดต่ำ นิ้วโป้งขวาอยู่โดกลาง
ถ้าเพลงมีระดับเสียงโน๊ตสูง วางมือให้นิ้วก้อยซ้ายเริ่มที่คีย์โดกลาง นิ้วโป้งขวาอยู่โดส


p Glitter Graphics, Myspace Graphics, MySpace Glitter Graphics, MySpace Glitters, MySpace Goodies, Myspace Codes at www.MyGlitterspace.comp

ไปหน้าถัดไป>>>>>กีต้าร์